Zhaojian advanced to candidacy

In March 2023, LIANG Zhaojian successfully advanced to candidacy. Congrats to Zhaojian!

Avatar
Mengying Li
Assistant Professor